Meer informatie

 • Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige  klachtenfunctionaris.

  U kunt het klachtenformulier gebruiken op  www.skge.nl. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

 • Een aantal medische taken worden door de doktersassistente en praktijkverpleegkundige gedaan. Voor injecties, oren uitspuiten en urine onderzoek bij verdenking op blaasontsteking kunt u bij de assistente terecht.

  Controles voor verhoogde bloeddruk, suikerziekte, astma en COPD zullen mede door de assistente en praktijkverpleegkundige verricht worden onder toezicht van de arts.

 • Bij afwezigheid van de huisarts wordt de praktijk waargenomen door collega’s van de Huisartsengroep Breda-Centrum Noord.  De waarnemende huisartsen staan op het antwoordapparaat vermeld.

  Geen van de praktijken heeft een inloopspreekuur.

  U wordt verzocht om tussen 8.00 en 10.00 uur afspraken te maken, recepten te herhalen en visites aan te vragen.