Praktijkondersteuning

  • Een praktijkondersteuner Somatiek, oftewel POH-S, levert zorg in een huisartsenpraktijk voor chronische ziekten. Met de Huisartsen Zorggroep Breda hebben we afspraken gemaakt (vastgelegd in zorgprogramma’s) voor het leveren van zorg aan mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, longziekten, hart- en vaatziekten en ouderenzorg.

  • Een praktijkondersteuner GGZ, oftewel POH-GGZ, levert zorg in een huisartsenpraktijk met focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de GBGGZ, SGGZ of juist het sociale domein.

    • Spreekuren op maandagochtend en woensdagochtend
    • Verwijzing vindt meestal plaats tijdens een consult bij de huisarts
    • Afspraken kunnen ook gemaakt worden via de assistente tussen 8.00 en 10.00 uur of via Mijngezondheid.net